Schema VT 2020

Plats: Ungdomens hus, sal 12
Tid: lördagar kl 12-14

Januari18, 25
Februari1, 15, 22
Mars7, 14, 21, 28
April18, 25
Maj2, 16, 23, (30)*

(* den 30 maj är avslutningsbal)