Ändrade danstider!

  • Repetitions tid ändras från kl. 11:00-14:00 till 12:00 – 14:00
  • Dansprogram till rep. 17-11-2018:
  1. Mazurka (1900-tal), ska läras från början.
  2. Beverige
  1. Etruria
  2. Triole
  3. Kembrige vals 
  4. Ungersk dans (1900-tal), ska läras ut från början
  1. Vals Mazur

+ andra danser om det finns tid.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s