Kallelse till extra årsmöte för föreningen Dansrenässans

Styrelsen i föreningen Dansrenässans kallar medlemmarna till extra årsmöte. Alla medlemmar välkomnas.

Tid och plats

Det extra årsmötet hålls i sal 12 lördagen den 3 november kl 12:30.

Mötets utlysning

Det extra årsmötet annonseras på föreningens hemsida, i föreningens lokal i samband med träning samt via de e-postadresser som medlemmarna lämnat.  Övrig spridning av kallelsen till föreningens medlemmar uppmuntras.

Ärende

För att kunna öppna ett konto hos Swedbank i föreningens namn behöver

 • styrelse med ordförande och ytterligare minst tre ledamöter väljas
 • företrädare gentemot Swedbank väljas
 • internetbanksanvändare väljas

Detta kräver ett extra årsmöte

Dagordning

 • Mötet öppnas
 • Fastställande av röstlängd för mötet enligt medlemslista
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt (ja erfordras)
 • Fastställande av dagordning (bekräftan erfordras)
 • Val av ordförande fram till nästa årsmöte (förslag: Tatiana Lüning)
 • Val av sekreterare fram till nästa årsmöte  (förslag: Svetlana Ivanova)
 • Val av kassör fram till nästa årsmöte  (förslag: Kristian Rumberg)
 • Val av ytterligare ledamöter fram till nästa årsmöte (förslag: Liliya Håkansson)
 • Beslut om att Dansrenässans ska bli föreningskund hos Swedbank AB (förslag: ja)
 • Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

             Beslut om att följande person/personer får:

 • Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare.
 • Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot
 • Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare.
 • Företräda enligt ovan – två i förening (gemensamt).
  (förslag: Tatiana Lüning och Kristian Rumberg)

 

 • Beslut om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks internetbanken för företag
  Beslut om att följande personer ska vara behörighetsadministratör för föreningen i internetbanken.
  (förslag: Tatiana Lüning och Kristian Rumberg)
 • Övrigt
 • Mötet avslutas

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s